Kalendarz wydarzeń

23.06.2017 godz. 17.30

Wykład otwarty pt. Napływ uchodźców do Polski – analiza sytuacji osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

19.05.2017 r. godz. 17.30

Wykład zatytułowany: Społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo współpracy i pokoju w dyskursie politycznym. Prelegent - prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski

24.04.2017 r. godz. 17.30

Wykład otwarty pt. Bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego co czynimy, o miejscu bezpieczeństwa wśród wartości uniwersalnych. Prelegent - prof. nadzw. dr hab. Aneta Majkowska