Żaglowiec Pokoju

ŻAGLOWIEC AMBASADOR POKOJU


Budowa żaglowca pasażersko-szkoleniowego „Ambasador Pokoju”.

  • prowadzimy rozmowy z konstruktorem;
  • równocześnie staramy się o pozyskanie funduszy na budowę żaglowca;
  • czynimy starania w kierunku nawiązania współpracy ze stocznią, która podejmie się zrealizowania projektu;
  • misją naszego żaglowca będzie niesienie szeroko rozumianej pomocy we wszystkich portach świata, w których jest ona potrzebna.