Rejs Pokoju

REJS POKOJU


Rejs pokoju na Olimpiadę w Tokio w 2020 roku.

Rejs Pokoju to morska wyprawa żaglowcem, której głównym celem będzie zaszczepienie i propagowanie idei pokoju. Żaglowiec będzie cumował w najważniejszych portach. Zabierze na pokład młodzież ze wszystkich stron świata, zaangażowaną w krzewienie i realizowanie działań budujących współpracę i porozumienie pomiędzy społecznościami. Młodzi ludzie jako Ambasadorzy Pokoju będą aktywnie edukować się w tematach metod wspierania pokoju poprzez spotkania z renomowanymi wykładowcami oraz aktywistami społecznymi z całego globu.

Projekt Rejs Pokoju będzie nawiązywał do tradycji ogólnoświatowego pokoju, który obowiązywał na czas Igrzysk Olimpijskich w starożytności. Apel o pokój zostanie odczytany w każdym porcie do którego wpłynie żaglowiec oraz wręczony przedstawicielom władz państwowych, głowom państw i rządów.

Rejs Pokoju będzie wydarzeniem zapamiętanym i odnotowanym przez media całego świata, a za ich pośrednictwem ma wpłynąć na kształtowanie umysłów, poglądów i postaw dysydentów politycznych, religijnych, gospodarczych oraz społeczności całego globu.

Wyruszmy w rejs z „oliwną gałązką pokoju”.