Razem dla Pokoju

RAZEM DLA POKOJU


Pierwsza Edycja - Kobiety dla Pokoju
logokobietydlapokojujpg

Projekt Kobiety dla Pokoju to pierwsza część większego programu pod hasłem Razem dla Pokoju. Zrealizowany zostanie w formie konferencji (w tym dyskusji panelowych). Będzie to wyjątkowa impreza o randze międzynarodowej. Intencją naszą jest wypromowanie i ukazanie roli, jaką kobiety na całym świecie odgrywają w pokojowym łagodzeniu sporów, napięć i konfliktów. Celem wydarzenia będzie stworzenie okazji do wymiany myśli, doświadczeń i poglądów ułatwiających wypracowywanie konstruktywnych rozwiązań pokojowego rozwiązywania konfliktów. Niezwykle ważne jest wychodzenie z sytuacji konfliktowych na drodze partnerskiego dialogu i współpracy oraz ukazanie zalet i korzyści płynących z szeroko rozumianej współpracy.

Tym, co stanowić będzie o unikatowości wydarzenia, będzie wręczenie pierwszego Medalu Pokoju. Kapituła Medalu uhonoruje osobę, którą uzna za szczególnie zaangażowaną i zasłużoną poprzez swoją postawę życiową i działalność, kierującą się wartościami prawdy, dobra, pokoju, wolności jednostki, równości i sprawiedliwości, poszanowania dla różnic oraz zasadą solidarności międzyludzkiej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy znane i uznane kobiety – kobiety, które osiągnęły sukces na niwie zawodowej i społecznej. Aby podnieść rangę i prestiż przedsięwzięcia, głęboko wierzymy, że naszym gościem honorowym będzie jedna z Laureatek Pokojowej Nagrody Nobla. W planach mamy także wystosowanie zaproszeń do wszystkich Pierwszych Dam Rzeczypospolitej, aby zechciały swoją obecnością zaszczycić Konferencję i wesprzeć nasze działania na rzecz pokoju. Poza Noblistkami i Pierwszymi Damami do udziału w Konferencji zapraszamy również kobiety szczególnie zasłużone dla rozwoju lokalnych społeczności i „budowania mostów”, oraz te, które aktywnie i na co dzień swoimi działaniami, wiedzą i postawą służą innym. Wśród gości nie zabraknie też kobiet sukcesu, posiadających szerokie doświadczenie w zakresie osiągania porozumienia w biznesie, kobiet nauki, lekarek i dziennikarek, podróżniczek i wielu innych ciekawych osobistości.

Będziemy niezwykle zaszczyceni, jeżeli zechcecie Państwo dołączyć do naszych starań na rzecz promocji działań, które łączą, a nie dzielą i wesprzecie naszą Fundację oraz organizację tego wyjątkowego wydarzenia.