Pomoc prawna

POMOC PRAWNA


Wsparcie dla cudzoziemców na terytorium RP.

  • zapewnienie obsługi prawnej dla cudzoziemców realizowanej przez Fundację;
  • realizacja projektów oraz przedsięwzięć z zakresu prawa migracyjnego;
  • organizowanie przez Fundację konferencji lub seminariów z zakresu prawa migracyjnego i historii ruchów migracyjnych;
  • organizowanie projektów związanych z prawami migrantów, w tym migrantów przymusowych a także z prawami osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie.