Medal Pokoju

MEDAL POKOJU


medalpokojujpg

Projekt Medal Pokoju został zainicjowany przez Fundację Światowe Centrum Pokoju.

Inspiracją do ustanowienia nagrody jest współczesna sytuacja międzynarodowa wyrażająca się w licznych konfliktach i napięciach oraz w pogłębianiu się nierówności społecznych w Świecie.

Medalem chcemy uhonorować osoby, które swoją postawą życiową i działalnością kierują się wartościami prawdy, dobra, pokoju, wolności jednostki, równości i sprawiedliwości, poszanowania dla różnic, zasadą solidarności międzyludzkiej.

Pragniemy docenić również wysiłki rozmaitych instytucji i stowarzyszeń, które działają na rzecz dialogu we wspólnotach lokalnych, ponadlokalnych oraz wspierają procesy porozumienia między narodami, propagują poszanowanie dla tradycji, odrębności kulturowych, religii innych narodów.

Medal Pokoju jest przeznaczony dla osób i organizacji, które budują mosty między ludźmi, narodami, państwami oraz kierują się ideą solidarności i pokoju.

Medal traktujemy nie tylko jako symboliczne nagrodzenie wysiłku osób i organizacji działających na rzecz międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności, ale także jako element promocji Polski w Świecie.

Wzór graficzny medalu jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.