Akademia Rozwoju

AKADEMIA ROZWOJU

Celem projektu jest zainspirowanie ludzi do poszukiwań lepszych rozwiązań codziennych życiowych spraw, do rozwoju osobistego, zdobywania wiedzy oraz nowych umiejętności. Świat nieubłaganie pędzi do przodu a naszą powinnością jest za nim nadążyć.

Przeważnie, kiedy podejmuje się wyzwania, człowiek ma jak najlepsze intencje i działa w tak zwanej „dobrej wierze”. Liczy na sukces i wymierne korzyści. W trakcie realizacji czuje wewnętrzną radość. Oczyma wyobraźni widzi już końcowy efekt. Raptem, w którymś momencie dostrzega, że coś jest nie tak! Napracował się i co się stało? Nie spełniły się jego oczekiwania. Zgasła wewnętrzna radość, zapał gdzieś się ulotnił, a jego ogarnęło zmęczenie. Brak woli i chęci podejmowania nowych działań wbija w fotel przed telewizorem. Zniechęcenie. Dlaczego?

Ponieważ wszelkie zmiany, jakich chcemy dokonać, muszą mieć swój początek w nas samych oraz w naszej świadomości skoncentrowanej na osiągnięciu celu. 

„Światowe Centrum Pokoju” wielokrotnie brało udział w różnych spotkaniach, szkoleniach i wykładach motywacyjnych. Zawsze wszystko ładnie wyglądało ale tylko w słowach mówcy. Wszyscy, którzy zajmują się motywacją, mówią jednym głosem - koncentruj się na celach i możliwościach, a nie na problemach i ograniczeniach. Nasuwa się jednak pytanie – jak to zrobić?

I po to jest nasz projekt.

Spotkania w ramach projektu „upowszechnianie wartości uniwersalnych w działalności publicznej”.

To cykl spotkań – wykładów, warsztatów, dyskusji oraz debat z udziałem słuchaczy. Seminaria mają charakter interdyscyplinarny. Poruszane są zagadnienia prawne, społeczne, gospodarcze, kulturalne dotyczące bieżących kwestii związanych życiem społecznym. Ogólnoświatowa niestabilność w sferze społecznej i politycznej oraz różne tępo rozwoju gospodarczego rodzą potrzebę poszukiwania porozumienia między społeczeństwami poprzez dialog, okazywanie szacunku dla różnic i wartości uznawanych przez wspólnoty, poprzez współpracę i współdziałanie w duchu solidarności międzyludzkiej.

Bez takich wartości jak pokój oraz solidarność międzyludzka i międzynarodowa nie ma przyszłości dla świata. Spoczywa na nas obowiązek współodpowiedzialności za przyszłe pokolenia, którym musimy dać przykład życia we współpracy i wzajemnym szacunku w celu budowania wspólnej przyszłości, lepszego jutra i pokoju na świecie.

Nasi goście to eksperci zajmujący się daną dziedziną, m.in.: naukowcy, analitycy z organizacji pozarządowych, dyplomaci, urzędnicy, politycy.


Rozwiń Żagle - Letnia Akademia Coachingu

Fundacja Światowe Centrum Pokoju przygotowała i przeprowadziła projekt „Rozwiń Żagle! - Letnia Akademia Coachingu”. Dlaczego wybraliśmy taki właśnie kierunek? Dlaczego poprzez coaching? Odpowiadamy – ponieważ to bardzo skuteczna metoda rozwoju osobistego, dająca siłę, wyzwalająca energię i wiarę w sukces.  W trakcie spotkań coachingowych stawialiśmy min. pytania o to, jak realizować wypracowane w trakcie sesji rozwiązania. Jak ma przebiegać praca nad postawionym sobie celem bądź nad jego poszukiwaniem. Jak reagować na zmianę otaczającej nas rzeczywistości, by ta nas nie zaskakiwała i nie przygniatała. Towarzyszyliśmy Wam w koncentrowaniu uwagi i energii na działaniach oraz korzyściach z nich wynikających. Zajęcia prowadziliśmy przez cały okres wakacji, aż do końca września br.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, wielokrotnie kończyliśmy zajęcia późnym wieczorem. Uczestnicy „Letniej Akademii" poświęcali swój wakacyjny czas by przyjść i zainwestować go we własny rozwój osobisty. Zachwyceni rezultatem, jaki osiągnęli, serdecznie nam dziękowali wystawiając przy okazji wspaniałe opinie Fundacji.

Przeczytaj opinie uczestników. 

Przeczytaj podsumowanie projektu.