Programy

Programy realizowane przez Fundację w ramach działalności statutowej.

  • Integracja kulturowa i religijna.
  • Edukacja i programy badawcze.
  • Polska w świecie.
  • Wspieranie procesów rozwoju demokracji.
  • Ochrona dziedzictwa narodowego i tradycji solidarnościowej.
  • Upowszechnianie wartości uniwersalnych w działalności publicznej.