Otwarty coaching grupowy

otwarty2jpg

Czym jest otwarty coaching grupowy


Coaching grupowy to ciekawa alternatywa dla osób, które chciałyby skorzystać z mocy i siły coachingu, lecz nie mają warunków czy możliwości, aby brać udział w sesjach indywidualnych.

W procesie tym spotyka się grupa osób, które zgłosiły swój udział w zajęciach. Nie ma jednego, bardzo ściśle sprecyzowanego tematu, coach określa jedynie ogólne ramy tematyczne, którym poświęcone będą sesje. Przykładowe hasła - ramy to: równowaga, spełnienie, kariera, biznes, relacje lub każdy inny temat zarówno z obszaru życia prywatnego jak i zawodowego.

Podczas intensywnych sesji uczestnicy mają okazję przyjrzeć się swoim wartościom, celom, ograniczeniom, zasobom i możliwościom a efektem końcowym pracy może być np. wypracowana wizja, strategia, konkretny plan działania i/lub realizacja celów osobistych.

Niesamowite w tej metodzie jest to, jak bardzo synergia i energia grupy przekładają się na zaangażowanie i motywację uczestników. W procesie coachingu indywidualnego Klient pracuje sam na sam z coachem. W procesie coachingu grupowego w rolę „coacha” wcielają się wszyscy uczestnicy, inicjując wymianę doświadczeń i inspirując się nawzajem do zmiany. Rolą team coacha jest min. zadbanie, aby wspólna przestrzeń była przestrzenią bezpieczną, czyli otwartą, akceptującą i poufną.

Coaching grupowy trwa od 5 do 10 sesji, zajęcia odbywają się co ok. 2-3 tygodnie, jedna sesja trwa 3 godziny.

O tym, czym generalnie jest coaching jako metoda, przeczytasz tutaj…


Dla kogo


Dla wszystkich pełnoletnich osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym i realizacją konkretnych celów w obszarze, którego dotyczą ramy tematyczne danej edycji zajęć.

Korzyści dla Ciebie


siła grupy „wsparcia” -  w dążeniu do wymarzonego celu i realizacji wyzwań wspierać Cię będzie cała grupa wzrost motywacji – poczujesz, co znaczy naprawdę chcieć i mieć wewnętrzny napęd do działania jasno określona wizja i plan działania (Action Plan) – zaplanujesz krok po kroku działania, jakie chcesz podjąć wymiana doświadczeń – będziesz czerpać z wiedzy i doświadczeń grupy znalezienie odpowiedzi na zadane pytania – czyli coś, co w coachingu nazywamy budowaniem świadomości, a co określa i konstytuuje nas samych partnerska współpraca – coaching grupowy to zawsze praca na celach i wartościach Klienta, z pełnym poszanowaniem jego wyborów, to samo odnosi się do zasad współpracy pomiędzy członkami grupy networking – czyli nowe znajomości


Tematy, terminy


Terminy i ramy tematyczne zajęć już wkrótce.