O Fundacji

Fundacja Światowe Centrum Pokoju jest niezależną organizacją pozarządową. Powstała ponieważ dzisiejszy świat jest pełen różnic kulturowych, gospodarczych i religijnych. Ludzie zostali postawieni w sytuacji niepewności o przyszłość swoją i najbliższych. Konflikty rodzące się na gruncie różnic przenoszone są na arenę międzynarodową. Spoczywa na nas obowiązek współodpowiedzialności za przyszłe pokolenia, którym musimy dać przykład jak żyć w zgodzie i harmonii. Bez solidarności nie ma przyszłości. W idei solidarności widzimy współpracę między społecznościami, opartą na wzajemnym zrozumieniu, szacunku dla tradycji i gotowości niesienia szeroko rozumianej pomocy.

Naszą misją jest stworzenie ośrodka naukowego zajmującego się diagnozowaniem, analizowaniem, i rozwiązywaniem konfliktów o charakterze społecznym, religijnym i politycznym w środowiskach lokalnych oraz na arenie międzynarodowej. Poszukujemy nowych płaszczyzn porozumienia. Działamy w myśl zasady Gandhiego „Chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”, jako instytucja edukująca i opiniotwórcza, integrująca społeczeństwa. 

Fundacja Światowe Centrum Pokoju ma swoją siedzibę w Warszawie, niegdyś niemalże całkowicie zniszczonej przez II wojnę światową. Miasto to stało się przykładem dynamicznego rozwoju i gospodarczego rozkwitu, centrum przemian wolnościowych.

W dobie rodzących się konfliktów, ruchów migracyjnych, braku zrozumienia i poszanowania dla odmienności politycznej, kulturowej i wyznaniowej oraz w dobie fiaska działalności politycznej organizacji międzynarodowych, powstanie Fundacji Światowe Centrum Pokoju jest całkowicie uzasadnione.