Ambasador Pokoju

AMBASADOR POKOJU


Organy Fundacji postanowiły powołać „Korpus Ambasadorów Światowego Centrum Pokoju”. Realizując misję upowszechniania idei Globalnego Pokoju, Korpus Ambasadorów będą tworzyły osoby o szczególnym statucie, będące autorytetami swoich środowisk.

Członkowie Korpusu w swojej działalności propagować będą idee Światowego Centrum Pokoju, reprezentując Fundację jako Ambasadorzy, dbając o jej wizerunek, wspierając swoją działalnością postawy oparte na uniwersalnych wartościach moralnych.  

Ambasadorzy Pokoju będą mieli okazję wesprzeć swoim bogatym doświadczeniem wyjątkową, apolityczną inicjatywę społeczną, której głównym celem jest poszukiwanie i wdrażanie nowych strategii rozwiązywania konfliktów o różnorodnym podłożu. Poprzez edukację oraz promocję uniwersalnych praw człowieka pragniemy również pozytywnie wpływać na kształt świadomości jednostek i społeczności w ich sferze duchowej i moralnej.  

Ambasadorzy Pokoju uczestniczą w projektach charytatywnych i pojednawczych. Przewodzą międzykulturowym dialogom oraz inicjatywom pokojowym, zgodnie z przekonaniem, że tylko wspólne działanie na rzecz lepszej przyszłości nowych pokoleń jest drogą do trwałego pokoju na gruncie lokalnym i globalnym.