Letnia Akademia Coachingu

Rozwiń żagle! - Letnia Akademia Coachingu

Zakończyła się rekrutacja do projektu

Dla kogo::?
Program rozwoju osobistego Rozwiń żagle! - Letnia Akademia Coachingu skierowany jest do osób, które poważnie myślą o wypłynięciu na szerokie wody i realizacji swoich marzeń.
Nie stawiamy wielu ograniczeń (jedynym warunkiem jest pełnoletność), ważne, abyś decyzję o uczestnictwie podjął świadomie i odpowiedzialnie.
W Akademii nie będziemy cię niczego uczyć – sprawimy, że najlepsze dla siebie rozwiązania odkryjesz samodzielnie!

Co możesz zyskać::?
Korzyści z coachingu jest wiele, min.:

  • Wiedza na temat tego, co w Twoim życiu jest ważne
  • Świadomość własnego potencjału
  • Umiejętność spojrzenia na sytuacje z różnych perspektyw
  • Umiejętność podejmowania decyzji
  • Życie w zgodzie ze swoim systemem wartości
  • Świadomość celów, potrzeb i warunków ich osiągnięcia
  • Realizacja celów
  • Wzrost motywacji i chęci podejmowania nowych wyzwań
  • Rozwój, proaktywność i poczucie spełnienia.[1]

Jak, gdzie, kiedy::
Sesje coachingowe odbywać się będą w siedzibie Fundacji przy ulicy Grzybowskiej 87 w Warszawie, w godzinach 11.00 – 16.00, dokładne godziny i terminy będą ustalane indywidualnie. Ilość sesji, przypisanych do uczestnika, nie jest z góry ustalona i zależeć będzie od celu i indywidualnego tempa pracy danej osoby.

Zajęcia prowadzi certyfikowany coach.

Opłaty::
Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Czym jest coaching – czy coaching jest dla mnie::?
Coaching to jedna z najbardziej efektywnych metod rozwoju osobistego, nakierowana na określenie i realizację konkretnych, określonych przez Klienta celów.

Tym, co charakteryzuje tę metodę, jest silna orientacja na przyszłość. Metodologia coachigowa wychodzi z założenia, że na przeszłość nie mamy już wpływu, natomiast możemy kształtować naszą przyszłość. Dlatego coaching nie zajmuje się problemem, zajmuje się celem. Dzieje się to podczas procesu coachingowego, czyli podczas cyklu spotkań – tzw. sesji coachingowych. Jednak to, co najważniejsze to fakt, że największa część pracy Klienta to jego praca własna poza sesjami, jako realizacja wypracowanych w trakcie sesji rozwiązań.

I jeszcze raz: w trakcie procesu coachingowego nie zajmujesz się problemem – tylko celem! Taka zamiana perspektywy pozwala skoncentrować całą Twoją siłę i energię na zasobach, działaniu i możliwych do odniesienia korzyściach.

Jakie to mogą być cele? Z czym możesz przyjść do coacha?

Ze wszystkim, co chcesz osiągnąć - czy jest to cel zawodowy, osobisty czy biznesowy.

A jeżeli chcesz coś zmienić, ale nie wiesz dokładnie co, coach pomoże ci w odkryciu tego, co dla Ciebie naprawdę ważne.

Brzmi dobrze? Nie czekaj, zapisz się już dziś! Ilość miejsc jest ograniczona!

O zakwalifikowaniu do programu powiadomimy Cię najszybciej, jak to będzie możliwie, ale nie później niż 3 tygodnie od daty otrzymania zgłoszenia.

Czym coaching nie jest::??
Coaching nie jest psychoterapią, doradztwem, mentoringiem czy szkoleniem, choć często bywa z nimi mylony. W odróżnieniu od w/w form wsparcia, coach nie sugeruje Klientowi gotowych rozwiązań, lecz towarzyszy mu w samodzielnym ich generowaniu. Dlatego nasz coach nie będzie cię niczego uczył – w zamian za to pomoże ci odkryć, czego tak naprawdę chcesz, Co jest dla Ciebie ważne i jak możesz to osiągnąć.

Zgłoszenia::
Zakończyła się rekrutacja do programu Rozwiń Żagle! - Letnia Akademia Coachingu.

Informacje dodatkowe::
O uruchomieniu i zakończeniu programu decyduje Fundacja.
Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. O zakwalifikowaniu uczestnika do programu decyduje Fundacja na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i informuje o tym uczestników na bieżąco, nie później niż 3 tygodnie od dnia otrzymania kompletnie wypełnionego formularza.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach zostaje on skreślony z listy.
Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania i/lub przerwania sesji w uzasadnionych przypadkach.

Ilość miejsc ograniczona.


Podsumowanie projektu

Czytaj opinie uczestników[1] Za: A. Cywińska, S. Majewska, K. Pępiak-Kowalska, E. Szwec, Coaching, wyd. 1, s. 17