Kontakt

Fundacja Światowe Centrum Pokoju

Adres Siedziby

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel. +48 797 030 582
e-mail: biuro@fscp.org.pl
NIP: 521-35-41-366
Regon: 142031826
KRS: 0000337997

Nr konta: 45 1020 1068 0000 1902 0276 7978

Adres Biura

ul. Kierbedzia 4
02-728 Warszawa
tel. +48 797 030 582
e-mail: biuro@fscp.org.pl
NIP: 521-35-41-366
Regon: 142031826
KRS: 0000337997

Nr konta: 45 1020 1068 0000 1902 0276 7978