Takashi Nagai

Takashi Nagai - święty z Urakami

Źródło: wikipedia.org

Urodził się 03.02.1908 r. w pobliżu Matsue na wyspie Honsiu. Pochodził z rodziny lekarzy i wychowany został według zasad religii szintoistycznej. Jednak pod wpływem doświadczeń z okresu służby wojskowej podczas inwazji Japonii na Mandżurię, doświadczył przemiany duchowej i w 1934 roku przyjął chrzest w obrządku rzymskokatolickim.

W trakcie II wojny światowej z poświęceniem opiekował się chorymi i rannymi, również Chińczykami za co został doceniony przez miejscowego Gubernatora. Pracując w szpitalu uniwersyteckim w Nagasaki jako radiolog narażony był na duże dawki promieniowania rentgenowskiego, wielokrotnie przekraczające normę. W konsekwencji zachorował na białaczkę.

Mimo przygnębiającej diagnozy (dawano mu dwa-trzy lata życia) nie załamał się. Przy duchowym wsparciu żony, także głęboko wierzącej katoliczki postanowił przygotować swoje dzieci na swoje odejście. Napisał książkę „Listy do dzieci”, która miała być jego testamentem oraz drogowskazem życiowym dla potomków.

Podczas wybuchu bomby atomowej 9 sierpnia 1945 r. Takashi Nagai był w budynku uniwersytetu odległym zaledwie 700 metrów od epicentrum wybuchu. Odniósł poważne obrażenia głowy, a mimo to od razu ruszył z pomocą innym poszkodowanym. Dopiero dwa dni po wybuchu mógł odszukać swoją żonę Midori, którą rozpoznał po różańcu oplecionym na ręku. Dzieci wysłał wcześniej do babci mieszkającej na wsi w górach. Dzięki temu przeżyły.

Po tych katastrofalnych wydarzeniach powrócił do Nagasaki razem z dziećmi, teściową, dwoma innymi krewnymi i zamieszkał w małym domku własnoręcznie zbudowanym z pozostałości po starym i zniszczonym w wyniku wybuchu domu. Nazwę domostwa zaczerpnął od słów Jezusa „Nyoko-do” co oznaczało „miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Mieszkał w nim do końca życia. 

Już dwa miesiące po eksplozji zajął się badaniem skażenia radiologicznego oraz próbek ziemi z okolic epicentrum. Poświęcił swoje życie dla pokoju i odbudowy obszaru Urakami. Zainicjował akcję zasadzenia 1000 drzew specjalnej odmiany wiśni, które później nosiły jego nazwę (Nagai Senbonzakura).

Dopóki zdrowie mu pozwalało kontynuował wykłady na uczelni, jednak po zasłabnięciu w lutym 1946 roku większą część dnia spędzał już w łóżku. Od tej pory poświęcił się całkowicie wychowaniu swoich dzieci. Zdecydował bowiem, że przed jego śmiercią muszą one otrzymać tyle uwagi i miłości, ile to tylko możliwe.

Dr. Nagai napisał 20 książek od roku 1945 aż do śmierci w dniu 1 maja 1951r. poświęconych jego przemyśleniom na temat wojny i cierpień nią spowodowanych oraz sposobom zachowania pokoju. Najbardziej znane z nich to „Listy do dzieci” (tyt. oryg. Leaving our beloved children behind), wydana po raz pierwszy w 1948 roku. „Dzwony Nagasaki” opublikowane zostały w dniu pierwszej rocznicy bombardowania. Zyskały światowy rozgłos jako niezwykłe i wyjątkowe wspomnienia. Docenione zostały przez Papieża, Premiera Japonii oraz Cesarza. 

Wśród znaczących wydarzeń w tym okresie godne uwagi są odwiedziny cesarza Hirohito oraz przyznanie Nagaiemu honorowego obywatelstwa Nagasaki.

Na łożu śmierci poświęcił swą duszę Bogu. Nazwany „Świętym z Urakami” Takashi Nagai zmarł w 1951 roku, sześć lat po wybuchu bomby atomowej. Gdy zmarł całe Nagsaki osnute było żałobą, zabiły dzwony katedry Urakami obwieszczając minutę ciszy. Na pogrzebie, kondukt żałobny rozciągał się na pięć kilometrów, a przemowa burmistrza Nagasaki nad trumną trwała półtorej godziny.

Z dokonań Nagaiego najbardziej godne uwagi było jego poświęcenie w służbie chorym i rannym podczas wojny. On sam nie uważał tego za rzecz nadzwyczajną – tak nakazywała mu jego głęboka wiara. Ponadto bliska jego sercu była kwestia dzieci, które w wyniku wojny traciły swoich bliskich i stawały się sierotami.

W jego domu, „Nyokodo”, utworzone zostały biblioteka i muzeum poświęcone jego pamięci, zarządzane obecnie przez jego wnuka, Tokusaburo Nagaiego. Miejsce to jest często odwiedzane przez tysiące pielgrzymów przybywających do miasta Nagasaki.

W Unnan, gdzie Takashi Nagai spędził dzieciństwo, także znajduje się muzeum poświęcone jego pamięci.

Jego nazwisko znajduje się na Pomniku Radiologii w Hamburgu, poświęconym naukowcom, którzy przysłużyli się tej dziedzinie nauki oraz tym, którzy złożyli swe życie na jej ołtarzu.

W 1991 roku, w Japonii ufundowano Pokojową Nagrodę im. Takashiego Nagaiego.

W 2003 roku, w szpitalu uniwersyteckim w Nagasaki, powstało Międzynarodowe Centrum Medyczne im. Takashiego Nagaiego. Zajmuje się udzielaniem pomocy ofiarom wybuchów nuklearnych i promieniowania jonizującego z całego świata.

Pomimo wielu cierpień spowodowanych energią nuklearną, Takashi Nagai nie był jej absolutnie przeciwny - potępiał tylko jej użycie jako broni. Uważał, że racjonalne korzystanie z tego typu energii przyczyni się do postępu ludzkości i stworzenia lepszego świata.

Takashi Nagai został orędownikiem pokoju, który twierdził, iż „wojna oznacza tylko samobójstwo dla ludzkości”.