Czym jest coaching

czymjestcoachingjpg

Coaching to jedna z bardziej efektywnych metod rozwoju osobistego. Jest nakierowana właśnie na określenie i realizację konkretnych, określonych przez Klienta celów i na zmianę.

Tym, co charakteryzuje tę metodę, jest silna orientacja na przyszłość. Metodologia coachingowa wychodzi z założenia, że na przeszłość nie mamy już wpływu, natomiast możemy kształtować naszą przyszłość. Dlatego coaching nie zajmuje się problemem, zajmuje się celem. Dzieje się to podczas procesu coachingowego, czyli podczas cyklu spotkań – tzw. sesji coachingowych. Jednak to, co najważniejsze to fakt, że największa część pracy Klienta to jego praca własna poza sesjami jako realizacja wypracowanych w trakcie sesji rozwiązań.

I jeszcze raz: w trakcie procesu coachingowego nie zajmujesz się problemem – tylko celem! Taka zamiana perspektywy pozwala skoncentrować całą Twoją siłę i energię na zasobach, działaniu i możliwych do odniesienia korzyściach. Inspiruje i napędza.


Jakie to mogą być cele? Z czym możesz przyjść do coacha?


Ze wszystkim, co chcesz osiągnąć- czy jest to cel zawodowy, osobisty czy biznesowy. A jeżeli chcesz coś zmienić, ale nie wiesz dokładnie co, coach pomoże ci w odkryciu tego, co dla Ciebie naprawdę ważne.


Ważne. Czym coaching nie jest.


Coaching nie jest psychoterapią, doradztwem, mentoringiem czy szkoleniem, choć często bywa z nimi mylony. W odróżnieniu od w/w form wsparcia, coach nie sugeruje Klientowi gotowych rozwiązań, lecz towarzyszy mu w samodzielnym ich generowaniu. Dlatego nasz coach nie będzie Cię niczego uczył – w zamian za to pomoże Ci odkryć, czego tak naprawdę chcesz, Co jest dla Ciebie ważne i jak możesz to osiągnąć.