Corporate business

corporate_2jpg

 
Bright Vision coaching:

to efektywny business coaching dla organizacji na każdym etapie wzrostu. To doskonałe rozwiązanie, jeżeli poszukujesz skutecznych metod rozwoju zarówno dla Top Managementu, kierowników średniego szczebla czy zespołów. Bez znaczenia jest branża – coaching to uniwersalna metoda tworzenia nowych rozwiązań. Unikalne podejście do potrzeb Twojej organizacji sprawi, że wszystkie wypracowane rozwiązania będą rozwiązaniami najlepszymi dla Was. Bo to ludzie są twórcami i właścicielami procesów.

Dlatego w naszej ofercie nie znajdziesz gotowych planów ani scenariuszy. To, czym dzielimy się  zawodowo to sprawdzona metodologia, nasza pasja, doświadczenie, zaangażowanie, otwartość i aktywne słuchanie. To taki sposób myślenia i działania, który koncentruje się na realizacji zmian optymalnych dla naszych Klientów.

Bright Vision Executive coaching: 
zwiększy motywację i efektywność Top Managementu.

Dedykowany najwyższej kadrze managerskiej. Skupia się głównie na celach globalnych i strategicznych z punktu widzenia interesów biznesowych organizacji. Sprzyja wypracowaniu jasnej wizji, misji i strategii rozwoju, awansu, zmian czy restrukturyzacji oraz udoskonalaniu najwyższych kompetencji managerskich.

Bright Vision Business coaching:
dedykowany managerom średniego szczebla, team liderom, kierownikom projektów i pozostałym pracownikom w organizacjach uczących się.

Wspiera ludzi i organizacje w osiąganiu sukcesów w takich obszarach jak np.: styl zarządzania, komunikacja, przygotowanie do awansu, zarządzanie zespołem, planowanie i organizowanie, poszukiwanie twórczych rozwiązań, zarządzanie sobą w czasie, priorytetyzacja zadań, wzrost innowacyjności, delegowanie, realizacja dowolnych ambitnych celów biznesowych (np. wzrost sprzedaży czy satysfakcji Klienta, redukcja kosztów, skrócenie czasu obsługi Klienta, zmniejszenie odsetka reklamacji etc. ). Bądź krok przed konkurencją i zadbaj o efektywnych, zainspirowanych i prawdziwie zmotywowanych Pracowników!

Bright Vision Team coaching - coaching zespołów:
Twój zespół go pokocha!

Coaching w grupowej odsłonie. Adresowany do zespołów projektowych i nie tylko. Coach jako facylitator zintegruje zespół wokół wspólnego celu. Świeże, coachingowe spojrzenie i grupowe poszukiwanie rozwiązań powoduje wzrost poziomu energii i motywacji każdego z członków. Najczęściej wybierany jako forma wsparcia w bieżącej, operacyjnej pracy zespołów, świetnie sprawdza się też w takich obszarach jak określanie i realizacja celów, budowanie strategii, przeorientowanie zespołu z problemu na cel i rozwiązania, tworzenie misji i wizji, wzrost efektywności czy twórcza zmiana perspektywy.

Czym ogólnie jest coaching jako metoda. 


Korzyści z coachingu – mierzalne dane


W 2009 roku na zlecenie International Coach Federation firma konsultingowa PriceWaterhouseCoopers przeprowadziła badanie dotyczące efektywności i stopy zwrotu (ROI) z inwestycji w coaching[i]. Próba wyniosła 2165 osób z 64 krajów.

Wyniki okazały się zaskakujące. Aż 96% badanych zadeklarowało, że skorzystaliby z sesji coachingowych ponownie - bo były skuteczne.

Średnio organizacje odnotowały 7-krotny zwrot z inwestycji, blisko co piąta firma oszacowała zwrot na poziomie 50 krotności (!), a aż 86% firm, które mierzyły wyniki, jako efekt minimum zadeklarowało zwrot nakładów poniesionych na coaching.Przebieg coachingu biznesowego w organizacji


Stronami business coachingu są zawsze:
  1. Organizacja (firma), zwana w tej relacji Sponsorem,
  2. Klient (Coachee) – osoba lub zespół będące w procesie coachingowym,
  3. Coach.

Ilość sesji nie jest z góry zdefiniowana i zależy od celu procesu coachingowego, terminu jego realizacji i obszarów pracy. Zawsze ustalana jest indywidualnie, w zgodzie z oczekiwaniami i potrzebami Sponsora i Klienta. 

Zależy nam na budowaniu długofalowych relacji z naszymi Partnerami biznesowymi. Dlatego forma współpracy, którą preferujemy i nasze podejście w pełni skupiają się na indywidualnych potrzebach organizacji. Proponujemy w pełni transparentną i partnerską formułę działań. Jej etapy to:

  1. Spotkanie Coach –Sponsor (Zarząd, HR, Manager) – na tym etapie strony formułują oczekiwania i zasady współpracy związane z coachingiem. To moment, kiedy bardzo dokładnie zapytamy o potrzeby Twojej organizacji, cel coachingu i  terminy.
  2. Spotkanie Coach – Sponsor – Klient – to doskonały moment na to, aby cel procesu coachingowego po partnersku zdefiniowały wszystkie zainteresowane strony. To też czas, który poświęcony będzie szczegółowemu omówieniu zasad wzajemnej współpracy, w tym najważniejszych jej elementów, czyli monitoringowi (raportowaniu), ewaluacji oraz zasadom etyki i poufności.
  3. Proces coachingowy – sesje robocze. Rozpoczynają się ustaleniem celu na sesję, a kończą wypracowaniem konkretnego planu działań.
  4. Sesja zamykająca – podsumowanie oraz ewaluacja procesu.


Poufność


Pracujemy w zgodzie ze sobą i naszymi Partnerami. Wszystko, co dzieje się w procesie coachingu objęte jest zasadą bezwzględnej poufności i wzajemnego zaufania. Wszyscy nasi coachowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad profesjonalnych i etycznych wg. wytycznych organizacji, w ramach których otrzymali certyfikację do wykonywania zawodu.


Oferta


Po podjęciu decyzji o wyborze Bright Vision Coaching chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy naszą propozycję współpracy. Zapraszamy do kontaktu już teraz:
coaching@fscp.org.pl
tel. 797 030 582[i] badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009 r.